BRF Stockrosen rullar på

Arbetet med marken till Brf Stockrosen går framåt

Arbetet med marken till Brf Stockrosen, vad som ska bli 14 bostäder i klassisk Österlenanda, går framåt. Sanering och terrasseringen är helt klar och nu har vi dragit i gång med VA förläggning med dag-, vatten- och spillvattenledningar till alla husen.

VA arbetet samt grundläggningen kommer fortgå under april och maj och därefter kommer allt vara klart för att husen ska börja resas.

I början på nästa år kommer vi tillbaka med finplanering av gräsmattor, häckar, planteringar, plattläggning och allt som hör det till.

Fler bilder

Direktkontakt

Kontakta oss gärna, här under hittar du kontaktuppgifter till någon av våra medarbetare.

Johan Jonsson

VD

Johan arbetar som VD på Civil Construction

Senaste från Civil Construction

23 maj 2022

BRF Stockrosen rullar på

Arbetet med marken till Brf Stockrosen går framåt. Vi nu dragit i gång med VA förläggning med dag-, vatten- och spillvattenledningar till alla husen.

16 maj 2022

Markentreprenaden i Sunnanå fortskrider

Arbetet med de 30 000 kvm mark i Sunnanå går framåt i rask takt. All terrassering är klar och vi har påbörjat schaktning och grundläggning.

3 maj 2022

Civil Construction söker projektingenjörer

Vi fortsätter att expandera! Just nu söker vi en ny projektingenjör.