referensobjekt

Beställare We Construction

Nybyggnation Brf Orangeriet

I norra Trelleborg hittar du BRF Lilla Orangeriet. Det är en mindre bostadsrättsförening med 18 nybyggda lägenheter med en mysig innergård innehållande generösa lekytor, sittplatser och just ett orangeri.

Lyckat resultat varje gång med vår

beprövade process

1.

Vi tar reda på förväntningarna

Tillsammans med våra beställare tar vi ett helhetsgrepp om projektet. Vi tittar på förväntningarna från alla inblandade parter och intressenter i projektet och skapar oss en tydlig uppfattning av slutmålet.

2.

Kontraktsskrivning

Vi tar fram en tydlig uppdragsbeskrivning som ligger till grund för kontraktsskrivningen.

3.

Utförande av arbete

Vi drar i gång projektet och påbörjar arbetet med både kvalitét och säkerhet.

4.

Uppföljning och utvärdering

För oss är det otroligt viktigt att vi uppnår de förväntningar vi definierat i början av projektet. Med en planerad uppföljning och utvärdering efter avslutat projekt tar vi reda på var vi landat mot målbilden.

Stekelgatan 4B
212 23 Malmö

Orgnr: 559157-5948
Bankgiro: 5301-0633

Civil Construction är en del av Drivator Equity AB koncernen och genom vårt moderbolag har vi en stabil ekonomisk ställning och stark ekonomisk kapacitet.