Civil Construction lägger grunden för en ljus framtid

Civil Construction agerar inom entreprenad - och anläggningsbranschen. Vårt mål är att vara det självklara valet för professionella beställare inom privat och kommunal sektor i södra Sverige.

Vi ser oss själva som det moderna och utåtriktade entreprenadföretaget som inte bara tar ansvar utan också bjuder in våra kunder till delaktighet, på deras villkor. Vi ser oss som professionella men samtidigt familjära, både utåt och inåt.

Vi brinner för att vara en del i samhällsutvecklingen och älskar att bidra med kunskap och utförande inom våra expertisområden. På så vis kan vi vara med och lägga grunden för en ljusare och bättre framtid.

Civil Construction har huvudkontor i Malmö

En framgångssaga i tre akter

1988

Ett företag som banar vägen

ABM startas av Johans far. Detta lägger grunden för vilken yrkesväg Johan väljer som ung.

2019

Det stora steget

Efter många år som anställd bestämmer sig Johan att säga upp sig och i stället använda sina kunskaper i egen regim. Han startar entreprenadföretaget ABM syd.

2021

Civil Con ♥ Drivator Equity

Efter första mötet med Drivator Equity Holding klickar det direkt och födseln av Civil Construction är ett faktum. Som dotterbolag till Drivator Equity går allt av bara farten och på mindre än ett år har Civil Construction slagit sig in på marknaden som en spelare att räkna med.

Lediga tjänster→

Senaste från Civil Construction

23 maj 2022

BRF Stockrosen rullar på

Arbetet med marken till Brf Stockrosen går framåt. Vi nu dragit i gång med VA förläggning med dag-, vatten- och spillvattenledningar till alla husen.

16 maj 2022

Markentreprenaden i Sunnanå fortskrider

Arbetet med de 30 000 kvm mark i Sunnanå går framåt i rask takt. All terrassering är klar och vi har påbörjat schaktning och grundläggning.

3 maj 2022

Civil Construction söker projektingenjörer

Vi fortsätter att expandera! Just nu söker vi en ny projektingenjör.