Projektering

Civil Construction
lägger grunden för
ett lyckat projekt

Tillsammans med våra specialister inom anläggning hjälper vi er skapa ett optimerat projekteringsunderlag som lägger grunden för ett lyckat projekt.

Projekteringsarbetet inkluderar ritningar, skisser och upplägg av entreprenaden. Eftersom vi ofta samverkar nära produktionsbolagen hjälper vi också till att ta fram hållbara lösningar för den kommande konstruktionen, både ur ett miljö - och kostnadsperspektiv.

3 viktiga punkter vid projektering

Förberedelser är A&O


Genom att vara införstådd, redan från början, vilket slutmål vi och våra beställare har skapar vi de optimala förhållandena till en lyckad projektering.

Inget projekt utan projektör


Grunden till ett framgångsrikt projekt skapas i projekteringsfasen. Våra specialister står alltid redo att hjälpa er komma i gång.

Alltid på plats


I större entreprenader där många parter är inblandade krävs det ett nära samarbete mellan alla inblandade. Vi arbetar utefter principen alltid i tid och på plats.

Lyckat resultat varje gång med vår

beprövade process

1.

Vi tar reda på förväntningarna

Tillsammans med våra beställare tar vi ett helhetsgrepp om projektet. Vi tittar på förväntningarna från alla inblandade parter och intressenter i projektet och skapar oss en tydlig uppfattning av slutmålet.

2.

Kontraktsskrivning

Vi tar fram en tydlig uppdragsbeskrivning som ligger till grund för kontraktsskrivningen.

3.

Utförande av arbete

Vi drar i gång projektet och påbörjar arbetet med både kvalitét och säkerhet.

4.

Uppföljning och utvärdering

För oss är det otroligt viktigt att vi uppnår de förväntningar vi definierat i början av projektet. Med en planerad uppföljning och utvärdering efter avslutat projekt tar vi reda på var vi landat mot målbilden.

Våra andra tjänster

Finplanering

Vi tar hand om det sista steget innan entreprenaden kan ses som färdig.

Läs mer →

VA-Arbete

Vi tar ett helhetsgrepp om VA arbetet till er entreprenad.

Läs mer →

Grundläggning

Vi erbjuder grundläggning av byggnader, bostäder och den omkringliggande infrastrukturen.

Läs mer →

Senaste från Civil Construction

28 mars 2024

Falsterbo Golfklubb börjar ta form

Härom veckan blev vi klara med grundläggningen till Falsterbo GK:s nya klubbhus.

19 dec 2023

Tack för i år!

Nu närmar sig julen igen och vi vill ta tillfället i akt och önska alla en riktig god jul och ett gott nytt år!

1 nov 2023

LSS boende och dagverksamhet i Slusås

Vi har under sensommaren och hösten arbetat med nybyggnationen av LSS boendet i Slusås, Helsingborg.