BRF Svävaren - Arbetet går framåt

Efter en utmanande men rolig första fas är vi nu klara med sprängningen av bergpartier på Brf Svävaren i Simrishamn. Mycket av det berg vi sprängt bort har vi krossat och återanvänt i projektet.

Vi har nu också dragit i gång konstruktionen av norra huset. På agendan står gjutning av betongplintar och grundfundament och i södra byggnaden fortlöper projektet med grundläggning och VA-arbeten.


Arbetet fortlöper i ett bra tempo

Fler bilder

Direktkontakt

Kontakta oss gärna, här under hittar du kontaktuppgifter till någon av våra medarbetare.

Johan Jonsson

VD

Johan arbetar som VD på Civil Construction

Senaste från Civil Construction

23 maj 2022

BRF Stockrosen rullar på

Arbetet med marken till Brf Stockrosen går framåt. Vi nu dragit i gång med VA förläggning med dag-, vatten- och spillvattenledningar till alla husen.

16 maj 2022

Markentreprenaden i Sunnanå fortskrider

Arbetet med de 30 000 kvm mark i Sunnanå går framåt i rask takt. All terrassering är klar och vi har påbörjat schaktning och grundläggning.

3 maj 2022

Civil Construction söker projektingenjörer

Vi fortsätter att expandera! Just nu söker vi en ny projektingenjör.