Om- och nybyggnationen av Falsterbo Golfklubb

Grundläggning & markmiljö

Vi har fått äran att vara med på om- och nybyggnationen av Falsterbo Golfklubb. Vi är i slutfasen med projekteringsarbetet för markmiljön och har nu påbörjat förarbeten på plats.

Vi har satt upp ett provisoriskt klubbhus och gjort provisoriska gångbanor så att verksamheten kan fortsätta som vanligt under byggnationen.

Arbetet bygger på ett mycket nära samarbete mellan klubben och huvudentreprenören We Construction där husets anrika historia ska bevaras även efter ombyggnationen.

Rendering av klubbhuset från sydväst

Klubbhusets mittendel kommer att lyftas ut och renoveras varpå en ny grund ska läggas tillsammans med ny ledningsförläggning. Därefter kommer vi göra en stor uppfräschning av utemiljön med en ny entré, stensättning och planteringar.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet under både detta och nästa år för att sedan bli klara till våren 2025.

Fler bilder

Direktkontakt

Kontakta oss gärna, här under hittar du kontaktuppgifter till någon av våra medarbetare.

Johan Jonsson

VD

Johan arbetar som VD på Civil Construction

Senaste från Civil Construction

1 nov 2023

LSS boende och dagverksamhet i Slusås

Vi har under sensommaren och hösten arbetat med nybyggnationen av LSS boendet i Slusås, Helsingborg.

17 okt 2023

Om- och nybyggnationen av Falsterbo Golfklubb

Vi har fått äran att vara med på om- och nybyggnationen av Falsterbo Golfklubb.

10 juli 2023

Glad sommar!

Vi vill passa på att önska er alla en fantastisk sommar!