Finplanering kv. Päronlunden, Västra Ingelstad

Det sista steget

Nu är det inte mycket kvar innan vi kan lämna över Kv. Päronlunden i Västra Ingelstad. Ett mycket speciellt boende med 19 radhus i en idyllisk byamiljö, alla med olika karaktär och utseende.

Vi arbetar nu med det sista steget där vi lägger plattor och gräs, anlägger de gemensamma parkeringarna och planterar träd, buskar och häckar.

Varje hus har fått med odlingslådor i anslutning till köksentrén. Smidigt om man snabbt vill kunna hämta lite hemmaodlade örter till matlagningen.

Som en del i en mer hållbar hantering av dagvatten har hela området fokuserat på att minimera antalet hårdgjorda ytor till fördel för mer genomsläppliga material. Som ett exempel på detta har vi anlagt gräsarmering till de privata parkeringsplatserna. Förutom de positiva miljöaspekterna skapar det också en inbjudande känsla!

Innan oktober är över kommer vi att vara klara och ser då fram emot att lämna över en riktigt trivsam miljö att röra sig, vara och leva i.

Fler bilder

Direktkontakt

Kontakta oss gärna, här under hittar du kontaktuppgifter till någon av våra medarbetare.

Johan Jonsson

VD

Johan arbetar som VD på Civil Construction

Senaste från Civil Construction

7 maj 2024

Beddinge Ängshusen

Just nu pågår finplanering ute i Beddinge för Ängshusen.

30 april 2024

Finplanering i Slusås

Nu är vi i Slusås, Viken för att färdigställa nybyggnationen av LSS boendet.

28 mars 2024

Falsterbo Golfklubb börjar ta form

Härom veckan blev vi klara med grundläggningen till Falsterbo GK:s nya klubbhus.