Logistikhall i Sunnanå

Nu är vi i full gång med markentreprenaden för Sunnanå:s nya logistikhall. Hela 30 000 kvm markyta varav 13 000 kvm för själva logistikbyggnaden. Vi har fått förtroendet för totalentreprenaden på markarbetet och kommer se till att allt är färdigt till slutet på året.

Just nu genomför vi terrassering av grunden och förbereder för alla dragningar med el, VA och fiber. En del av området kommer avse lastkajer för lastbilar och här kommer vi hårdgöra ytorna med betong och asfalt och bredvid kommer vi anlägga mark för personal - och cykelparkeringar.

30 000 kvm markyta

Efter sommaren kommer vi sköta finarbetet med asfaltsbeläggning, belysning och annan finplanering för att sätta en snygg finish på entreprenaden

Det är alltid fantastiskt skoj med logistik-projekt, framför allt när det är så här stora volymer och ytor och vi ser fram emot att lägga en stabil grund för även detta bygge.

Fler bilder

Direktkontakt

Kontakta oss gärna, här under hittar du kontaktuppgifter till någon av våra medarbetare.

Johan Jonsson

VD

Johan arbetar som VD på Civil Construction

Senaste från Civil Construction

23 maj 2022

BRF Stockrosen rullar på

Arbetet med marken till Brf Stockrosen går framåt. Vi nu dragit i gång med VA förläggning med dag-, vatten- och spillvattenledningar till alla husen.

16 maj 2022

Markentreprenaden i Sunnanå fortskrider

Arbetet med de 30 000 kvm mark i Sunnanå går framåt i rask takt. All terrassering är klar och vi har påbörjat schaktning och grundläggning.

3 maj 2022

Civil Construction söker projektingenjörer

Vi fortsätter att expandera! Just nu söker vi en ny projektingenjör.