Nu börjar vi arbetet med Beddinge Beach

Markentreprenad

Beddinge Beach ska bli ett unikt bostadsområde som i harmoni med omgivande natur av strand och tallar ska erbjuda en varierad bebyggelse som passar alla behov.

Området är indelat i tre kvarter som alla erbjuder ett unikt tema både vad gäller boendealternativ och omslutande miljö.

Vi har fått uppdraget att genomföra markentreprenaden på hela bebyggelsen och börjar nu med Strandkvarteret.

Strandkvarteret ska bli tre huskroppar med små effektiva bungalows som har egna trädgårdar eller takterrasser i sydväst.

En av de viktigaste aspekterna i vårt arbete ligger i att omhänderta och bevara den strandnära miljön som finns i området. Detta är något vi inte bara kommer ha med oss när vi anlägger gator, stigar och parkeringsplatser utan i hela anläggningsarbetet från grundläggning till ledningsförsörjning och dagvattenplanering.

Vi kommer arbete med LOD, Lokalt omhändertagande av dagvatten, vilket innebär att vi tar hand om regn eller smältvatten på plats som sedan kan återanvändas, tex för bevattning. Både bra för dem boende och för miljön!

Under höst och vinter kommer vi arbeta med det initiala mark-entreprenadarbetet samtidigt som vi ser fram emot att under nästa år lägga en stabil grund för hela Beddinge Beach – projektet.


Fler bilder

Direktkontakt

Kontakta oss gärna, här under hittar du kontaktuppgifter till någon av våra medarbetare.

Johan Jonsson

VD

Johan arbetar som VD på Civil Construction

Senaste från Civil Construction

10 juli 2023

Glad sommar!

Vi vill passa på att önska er alla en fantastisk sommar!

5 juli 2023

Kontorsbyggnad i Fulltofta naturområde

Vi har precis påbörjat en ny kontorsbyggnad till stiftelsen Skånska Landskap i Fulltofta naturområde.

28 juni 2023

Ny restaurang till stadsteatern i Helsingborg.

Just nu pågår ombyggnationen av restaurangen tillhörande stadsteatern i Helsingborg. Vi ansvar för utemiljön och uteserveringen som ligger i anslutning till statsteatern.