Nybyggnation Brf Orangeriet

Beställare We Construction

I norra Trelleborg hittar du BRF Lilla Orangeriet. Det är en mindre bostadsrättsförening med 18 nybyggda lägenheter med en mysig innergård innehållande generösa lekytor, sittplatser och just ett orangeri.

Vi på Civil Construction har ansvarat för och genomfört grundläggningen, markarbetet och Va-arbetet för hela entreprenaden. Efter att byggnationen färdigställts har vi satt den avslutande touchen för alla de allmänna ytorna, gräsmattorna och lekplatsen.

Det har varit ett roligt projekt som vi känner stolthet att lämna över. Vi hoppas och tror att de framtida ägarna kommer trivas.

Markarbeten, grundarbete och finarbete av BRF Orangeriet.

18 lägenheter

Västervång i Trelleborg

Vi är mycket nöjda med Civil Construction. Arbetet har rullat på i ett högt tempo och resultatet har blivit mycket bra.

Fler bilder

Direktkontakt

Kontakta oss gärna, här under hittar du kontaktuppgifter till någon av våra medarbetare.

Johan Jonsson

VD

Johan arbetar som VD på Civil Construction

Senaste från Civil Construction

23 maj 2022

BRF Stockrosen rullar på

Arbetet med marken till Brf Stockrosen går framåt. Vi nu dragit i gång med VA förläggning med dag-, vatten- och spillvattenledningar till alla husen.

16 maj 2022

Markentreprenaden i Sunnanå fortskrider

Arbetet med de 30 000 kvm mark i Sunnanå går framåt i rask takt. All terrassering är klar och vi har påbörjat schaktning och grundläggning.

3 maj 2022

Civil Construction söker projektingenjörer

Vi fortsätter att expandera! Just nu söker vi en ny projektingenjör.